Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuálně

2018

 

Vážení starostové SDH,

v průběhu příštího týdne si budete moci vyzvednout vámi objednané pamětní medaile vydané u příležitosti 100. výročí vzniku republiky.

Cena za medaili je 150 Kč. Medaile budou připraveny k vyzvednutí  v pondělí a ve středu od 15.30 do 17.30 hodin, popř. v jiný, se mnou domluvený, čas. Sbory, které si medaile objednaly a nevyzvednou si je, obdrží je na SP SDH, které se uskuteční 24.11. 2018 v Travčicích. Tam rovněž budou starostům SDH předány na základě vašich požadavků i vyhotovené členské průkazy.

                                                       Fialová Jiřina, OSH Ltm

***** ***** ***** ***** ***** ****** ***** *****

Vážení starostové SDH,

dnes byly na OSH Litoměřice doručeny všechny průkazy, které jste požadovali vyhotovit k 30.6.2018. Průkazy byly vystaveny také všem SDH, které do stanoveného termínu nepožádaly.

Vyzvednout si je můžete na OSH Litoměřice

a) v průběhu prázdnin po předchozí telefonické domluvě nejlépe den předem (kancelář OSH bude z důvodu čerpání dovolené do 20.8.2018 uzavřena).

b) po prázdninách, kdy budou opět platit úřední hodiny : pondělí a středa v době 15.30 - 17.00 hodin

Děkujeme za pochopení, přejeme krásné a pohodové léto.

-----------------------------------------------------------

Shromáždění představitelů SDH

24.3.2018

Pozvánka na Shromáždění představitelů SDH okresu Litoměřice

********************************************************************

Vyhlášení 1.ročníku soutěže pro mladé hasiče

soutěž Mladý kronikář

 

*************************************************************

Přeprava osob v DA
Pro potřebu SDH byl zpřístupněn  materiál, kde je vysvětleno jak a kdo může řídit DA a koho v něm může vozit. Materiál můžete najít zde  nebo na
https://www.dh.cz/index.php/usek-represe/uorr/cinnost-rady/128-vysvetleni-prepravy-hasicu-a-mladych-hasicu-na-ruzne-akce-v-da

******************************************************************************************

pf-osh-ltm-2018.jpg

Ve dnech 21.12.2017 - 2.1.2018 bude kancelář OSH 

z důvodu nastávajících vánočních svátků uzavřena.

 V případě neodkladných záležitostí nás kontaktujte telefonicky.

Děkujeme za pochopení.

**********************************************************

Pozvánka a přihláška na školení rozhodčích mládeže 18.11.2017

*****

Zápůjčky materiálu OSH Litoměřice

*****

OPATŘENÍ K HASIČSKÝM SOUTĚŽÍM

V souvislosti s vytvořením nové Centrální evidence členů v rámci celého SH ČMS a jeho zavedením do praxe, s přihlédnutím ke skutečnosti členství SH ČMS v Asociaci sportovních svazů ČR a v návaznosti na možnosti přidělování a čerpání státních dotací a dalších finančních prostředků, připadly SH ČMS některé nové povinnosti a úkoly v oblasti hasičských soutěží a to jak v kategorii dospělých, tak i Mladých hasičů s platností od 1.1.2017.

V tomto směru se jedná především :

- o řádnou a úplnou registraci konání všech typů hasičských soutěží v příslušném kalendářním roce

- o řádné vyhotovování přihlášek k soutěžím (družstva i jednotlivci) a jejich úplná doložitelnost po dobu min. 2 let

- v rámci hasičských soutěží o úplnou registraci všech aktivních sportovců a sportovců hasičských soutěží a jejich průběžnou registraci v Centrální evidenci členů SH ČMS 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti VV OSH Litoměřice společně s OOR velitelů a mládeže s přihlédnutím k místním podmínkám v rámci okresu Litoměřice rozhodl o těchto opatřeních:

1.

Každý organizátor/pořadatel hasičské soutěže je povinen vyhotovit předepsané „Propozice soutěže“, v případě vlastních pravidel nebo jejich úprav i jejich znění a dokumenty doručit na OSH nejpozději 2 dny před konáním soutěže.

2.

Každý organizátor/pořadatel hasičské soutěže je povinen vyhotovit předepsanou „Zprávu o soutěži“ a „Konečné umístění“ a tyto doručit na OSH v řádu 1 týdne po konání soutěže.

3.

Každý účastník hasičské soutěže (vedoucí družstva) je povinen při prezenci odevzdat pořadateli soutěže řádně a úplně vyplněnou „Přihlášku k soutěži“.

4.

Každý organizátor/pořadatel hasičské soutěže je povinen:

a) přijaté přihlášky k dané soutěži řádně uložit a archivovat nejméně po dobu 2 let, nebo

b) přijaté přihlášky k dané soutěži spolu se „Zprávou o soutěži“ předat k založení na OSH.

5.

V případě nesplnění kteréhokoliv z výše uvedených opatření, nemůže být a nebude konání dotčené hasičské soutěže v rámci OSH uznáno a soutěž nebude registrována.

6.

Sbory, jejichž členové se v průběhu kalendářního roku účastní jakékoliv hasičské soutěže, vyhotoví (zpravidla velitel SDH) „Sumář účastníků soutěží za rok….“ a doručí ho spolu s Hlášením o činnosti SDH na OSH.

Vysvětlení k bodu 6.:

a)  do I. části se zapisují pouze členové, kteří se aktivně / jako soutěžící / v průběhu kalendářního roku účastnili min. 1x kterékoliv postupové hasičské soutěže ( TFA, CTIF, PS, Plamen a činnost dorostu) v kategoriích: muži – ženy – MH mladší – MH starší – dorostenci/ky (i jednotlivci)

b)  do II. části se zapisují pouze členové, kteří se aktivně / jako soutěžící / v průběhu kalendářního roku účastnili min. 4x kterékoliv hasičské soutěže (postupové, pohárové, memoriály a p.) ve všech kategoriích jako v bodu a) včetně přípravky / plamínek /

c)  SDH, jejichž členové se vůbec aktivně neúčastní jakýchkoliv hasičských soutěží uvedený „Sumář…“ nevyhotovují.

Přílohy ke stažení (v sekci dokumenty ke stažení):

- Propozice soutěže

- Zpráva o soutěži + Konečné umístění

- Přihláška k soutěži (2 verze)

- Sumář účastníků soutěží     

*****     ******     ******     *****     *****

Pokyny pro objednávku vyhotovení nových členských průkazů.doc

Objednávka plast.doc

Objednávka lamino.doc

*********************************************************************

  INFORMACE :

na www.dh.cz byla vyvěšena aktualizace pojistných smluv včetně formulářů hlášení pro pojišťovny

Smlouva s HVP pro členy SH ČMS starší 18-ti let

Smlouva s KOOPERATIVA pro mládež do 18-ti let

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *